Терапевтично студио за проблеми в детското развитие. Психологична консултация - Логопедичен кабинет

Терапевтично студио

В Терапевтично студио ще получите професионална помощ от висококвалифициран екип.

Семейнa консултация за бъдещи и настоящи родители - специфика на емоционалните състояния и преживяванията през периода на бременността, разстройства на настроението през периода на бременността; стратегии за справяне с пренатална и постнатална (постпартална) депресия; ролята-родител; първа среща с новороденото; грижи във възрастов план, психични кризи и др.).

Детско-юношеска консултация при – разстройство на привързаността, проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; страхове; стрес; елективен мутизъм; ниска самооценка и липса на самоуважение; емоционални, поведенчески и обучителни разстройства и др.

Психодиагностика и психотерапия в детска възраст.

Кризисна психологическа интервенция.

Психологична помощ и подкрепа след преживяване на травмиращо събитие (бедствие, катастрофа, др.).

Oпределяне и подготовка на готовността за училище –усъвършенстване на когнитивните процеси – възприятие (зрително, слухово, тактилно), внимание, памет, мислене, въображение в съчетание с усъвършенстване на параметрите на езиковата система; подобряване на сръчността и ловкостта на водещата ръка и развитие на финната моторика с цел постигане на лекота при писане; ограмотяване.

Преодоляване на затрудненията в писането и четенето.

Съвети и препоръки относно отглеждането и възпитанието на детето.

Oбучение на родители за преодоляване на проблемите в детското развитие.

Изготвяне на програми за ранна интервенция при езиков дефицит и нарушения от когнитивно-поведенческия спектър.

 

Йорданка Енева - ръководител на екипа

магистър психолог-1990/1995;
магистър логопед 1988/1993;
преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски" 1996/2008;
член на професионални организации, автор на научни статии, книга и др.

 

Психологическа помощ и подкрепа на деца и юноши в ситуации на бедствие

Ръководство за учители, родители и специалисти

Книгата представя опита на автора в оказването на кризисна психологическа интервенция. Работата по конкретни случаи на територията на Република България (производствената авария с погребите на мини «Бобов дол», Големо село, катастрофата на автобус с български ученици в река Лим, дванадесет, от които загинали, засегнатите от наводненията 2004/2005 година, отделните случаи на детско насилие и насилие в семейството и др.).

Цени

Психологична консултация (60 мин) - 55 лв.
Диагностика и оценка (60 мин) - 55 лв.
Обработка и писмено представяне на резултати - 55 лв.

DP-3 Скала за оценка на детското развитие

първа част
събиране на данни (60 мин) - 35 лв.
втора част
обработка на данните и изготвяне на препоръки (90 мин) - 50 лв.
трета част
представяне на резултатите (60 мин) - 35 лв.

DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

първа част
обследване - 35 лв.
втора част
обследване - 35 лв.
трета част
обработка на данните и представяне на резултатите - 35 лв.

ЦЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Индивидуална психотерапевтична сесия (психични състояния, когнитивно развитие, абнормности в поведението) - 45 лв.
Терапия - нарушения на артикулацията - 30 лв.
Терапия - нарушения на говора - 35 лв.
Терапия - нарушения на езиковата система - 35 лв.
Терапия - обучителни затруднения - 35 лв.
Терапия - психомоторно стимулиране в ранна детска възраст (от 3 до 6 години) - 35 лв.

Развиваща програма "Общуване"
Работа в група (ПУВ)

Групи “Младост” - 25 лв.

МЕСЕЧНИ ТАКСИ

Артикулационни нарушения

4 посещения - 120 лв.
8 посещения - 240 лв.

Групи „Младост“

4 посещения - 100 лв.
8 посещения - 200 лв.

Всички останали

4 посещения - 140 лв.
8 посещения - 280 лв.

Отстъпки

Отстъпките ще Ви бъдат представени след среща с терапевта.

Определят се от интензивността на терапевтичната програма и броя на посещенията като варират в диапазон 10-15%.

Всички права запазени tm-studio 2011

Логопедичен кабинет

Логопед

Логопедичен кабинет в София

Логопедичен кабинет в Младост

Психолог

Психолог в София

Психолог в Младост

Детски психолог

Психологична помощ