ПсихологБезпокои ви ...

Показатели за развитие на моториката 0-12 месеца

Показатели за развитие на моториката

Новороденото

Моториката на новороденото се осъществява на базата на безусловните рефлекси. Движенията на крайниците са несиметрични, дифузни, хаотични.

1 месец новороденото

 1. от легнало по корем положение от време на време вдига глава като леко я поклаща;
 2. легнало по корем извършва движения, наподобяващи пълзене, но далеч от истинското пълзене;
 3. стиска подаден пръст;
 4. оралната моторика – примляска с устни, сукателен рефлекс.

2 месец

 1. задържа главата си изправена за кратко време;
 2. легнало по корем повдига глава и рамене;
 3. обръща се от страна на гръб;
 4. обръща глава към човека, който му говори или престава да се движи;
 5. координация очи-глава-въртене-поглед;
 6. координация очи-глава-въртене-слух;
 7. рита с крачета;
 8. оралната моторика – поява на рефлекторната усмивка, сукателни движения, мимика.

3 месец

 1. контрол върху оста на тялото;
 2. държи главата си изправена в установено положение;
 3. от поза по корем започва да се подпира с предлакътниците;
 4. държи здраво дрънкалката и я разклаща с неволеви движения;
 5. проследява предмет, който се движи пред погледа му като върти глава;
 6. сграбчва чаршафа;
 7. играе с ръцете си и ги разглежда
 8. орална моторика – усмивка в отговор на усмивка, сукателни движения, дъвче чаршафа, пръсти или биберон, вокализира продължително.

4 месец

 1. разгъва крайниците си;
 2. опитва се да хване това, което му се показва;
 3. стиска дрънкалката си и я разглежда
 4. веднага обръща глава към този, който го вика;
 5. поставено пред масата опипва края и;

5 месец

 1. седи подпряно с леко придържане;
 2. с придържане в изправено положение пружинира на крачетата си;
 3. легнало по корем прави “самолет” –опирайки се на трупа леко повдига и движи крайниците си;
 4. активизират се движенията на долните крайници (наподобяват въртене на педали, ритане);
 5. хваща стъпалата си, носа, косата си;
 6. манипулира с играчките си, хваща кубче, търси и намира дрънкалката си;
 7. фокусира погледа си пред огледало, поява на реакция на интерес;
 8. сукателни движения, гърлен смях, вокализация, гукане; изучава предметите с уста.

6 месец

 1. част от горните показате са типични и тук;
 2. държи две кубчета по едно за всяка ръка и гледа трето;
 3. седи с опора;
 4. търкаля се;
 5. хваща краката си с ръце;
 6. наблюдава предмет, който държи в ръката си (зрително-моторна координация)
 7. държи и се изтегля към халката от уредите за гимнастика на бебето;
 8. играе на “ку-ку” – чаршав върху лицето, като го дърпа оттам;
 9. продължава да гука;

7 месец

 1. седи без опора;
 2. вдига чаша като я държи за дръшката;
 3. претъркаля се в две посоки;
 4. върти се и търси паднали предмети;
 5. забавлява се като хвърля предметите на земята;
 6. удря предметите един в друг;
 7. пред огледалото протяга ръка и се гали, проява на интерес към своя образ;

8 месец:

 1. повдига се от седна положение с помощ;
 2. взема трето кубче като оставя едното, което е държало;
 3. държи предмет като вече противопоставя палеца на останалите пръсти;
 4. играе на “криеница”;
 5. продължава да хрърля предметите на земята;
 6. удря по масата или предметите един в друг.

9 месеца:

 1. седи без опора и жестикулира;
 2. повдига преобърната чаша и открива предмета;
 3. държи бонбон между палеца и показалеца;
 4. прави опити да пълзи;
 5. прави жестове с ръце като “довиждане”, “браво”;
 6. започва редупликация на срички с преградни звукове “мама, нана, тататат”.

10 месец

 1. изправя се с опора;
 2. поставя и взема предмет от чаша;
 3. пие от чаша;
 4. седнало се накланя напред, за да вземе предмет след което изправя тялото;
 5. задържа изправена позиция с разкрачени крака;
 6. пълзи;
 7. получава предмет, дава го.
 8. вокална игра.

11 месец:

 1. изправя позата, събира краката от стоеж,
 2. прави опити за първи крачки с поддържане.

12 месец:

 1. върви с помощ;
 2. нанизва рингове;
 3. от изправено положение се навежда, за да вземе предмет;
 4. детето пуска ръка от опората, за която се държи и прави няколко крачки.
 5. оралната моторика – готова за произнасянето на първата дума.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018