ПсихологБезпокои ви ...

Растеж на зъбите

Зъбите участват както в процеса на хранене, така и в образуването на говорните звукове. От състоянието им зависи здравето, качеството на речта и самочувствието на човека.

Зародишите на детските зъби започват да се формират още в утробата. Това е времето между третия и шестия месец от бременността. По-късно от тях ще се появят млечните зъби.

При повечето бебета първият зъб пробива между четвъртия и седмия месец след раждането. Появяват се най-напред предните два зъба на долната челюст. След тях идват четирите предни зъба на горната челюст, a после и всички останали.

До 2,5 години са налице всички детски зъби. Общият им брой е 20 – по 10 зъба на всяка челюст, както следва:

Развитието на временните зъби приключва на четири годишна възраст, когато корените на всички зъби са пораснали и са се оформили.

От 5,5 – 6 години започва смяната на млечните зъби с постоянни. Този процес приключва на 12-13 години. Мъдреците пробиват значително по-късно като времевия диапазон за тях е в по-широки граници (17-21 години).

Постоянното съзъбие включва 32 зъба, по 16 на всяка челюст, както следва:

От структурата и подредбата на зъбите зависи качеството на говора. При липса на зъби, счупени зъби, разстояния между тях, струпване един върху друг или прорастване на атипично място в устната кухина се променят акустичните характеристики на звуковете. В много случаи слушателят възприема речта на събеседника като трудно разбираема, неясна, неприятна. Субективно я определя като фъфлене, съскане, свистене, шушкане, което може да бъде фрустриращ фактор както за говорещия, така и за слушащия.

Зъбно-челюстните аномалии изискват внимание от най-ранна детска възраст.

Повече информация свързана с растежа на детските зъби, болката при пробиването им, видовете захапки, от които зависи храненето и говорът и кога трябва да бъде първото посещение при детски стоматолог може да получите на: www.familydentalcare.eu

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018