Новини

Американски учени – за раннoто откриване на нарушения от аутистичния спектър

Учените от университета по медицина в Сан Диего, Калифорния, са разработили “Протокол за изследване на едногодишни бебета”, който осигурява на педиатрите лесен начин за идентифициране на забавеното езиково развитие и нарушенията от аутистичния спектър. В ръководеното от Карен Пиърс проучване са били включени 137 педиатъра от Сан Диего и региона. Основната цел е била провеждането на ранен скрининг на децата за проблеми в тяхното развитие. Резултатите са били публикувани в 28-то издание на Journal of Pediatrics.

Пиърс вярва, че ранното начало на терапията се отразява благоприятно върху развитието на мозъка. “Възможността да се постави диагноза около 12 месец от раждането и непосредствено след това да се започне лечение гарантира добри резултати”.

За целите на проучването са били обследвани 10479 деца на една годишна възраст. По време на редовната си консултация с педиатър родителите са попълвали кратък въпросник наречен “Скала за вербалното и невербалното поведение на деца от 1-3 годишна възраст”. Търсената информация е била насочена към зрителния контакт, жестовете, разпознаването на предмети, началото за поява на звукове и думи и др. При констатация на значими отклонения детето е било насочвано за ново оценяване на всеки шест месеца до три годишна възраст. От общия брой на участниците тази процедура е била приложена на 184 деца, като 32 от тях са били с диагноза “аутизъм”, 56 със “забавено езиково развитие”, 9 със “забавено психомоторно развитие” и 36 “други”. Надеждността на процедурата се определя на 75%. Времето за изпълнение на скрийнинга-пет минути.

“Когато започнахме изследването открих, че родителите слушат по внимателно и с разбиране фактите свързани с детското развитие, а аз правя по-обстоен преглед”, казва Кристал Фрайтъс, педиатър участвал в проучването.

След проведения скрийнинг средно на 19 месечна възраст всички деца с диагноза “аутизъм” и “забавено психомоторно развитие” са започнали лечение, а за 89% от случаите на “забавено езиково развитие” 17 месеца е била средната възраст за началото на терапията. “Този инструмент за оценка на поведението не е скъп и би могъл да се прилага от всеки педиатър”, казва Пиърс. “Важно е родителите и специалистите да помогнат на децата възможно най-рано”.

От гледна точка на педиатрите, участвали в изследването повечето от тях преди не са насочвали вниманието си към симптомите, характерни за нарушенията от аутистичния спектър. След приключване на проучването 96% от тях са определили позитивно предложената програма и са я въвели в практиката си.

Източник: Университет по медицина, Сан Диего, Калифорния
Участниците в проучването: Cindy Carter, PhD and Melanie Weinfeld, PhD, UCSD Department of Neurosciences and the Autism Center of Excellence at UC San Diego School of Medicine; Jamie Desmond, MPH, Roxana Hazin, BS and Nicole Gallagher, BA, UCSD Autism Center of Excellence; and Robert Bjork, MD, Rady Children's Hospital-San Diego.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018