Психолог и логопед

Детското развитие изисква внимание.
Специфичните нарушения на
развитието - професионална помощ от психолог и логопед.

Погрижете се навреме

Консултация, оценка и терапия на:

  • Нарушения в говора;
  • Неправилно изговаряне на звукове;
  • Училищна готовност и обучителни затруднения (дислексия и дисграфия);
  • Емоционално - поведенчески проблеми.

Терапевтично студио

В Терапевтично студио ще получите професионална помощ от висококвалифициран детски психолог и логопед - психологична консултация, диагностика и оценка на когнитивните процеси, диагностика и оценка на езиковата система, говора, поведението, семейното функциониране, терапия на различни разстройства и др. още

Оценка на детското развитие

Оценка на детския аутизъм CARS2

Скалата дава възможност за определяне на функционалните способности на лицето и даване на обратна връзка към семейството.

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3).

Оценка на дислексия на развитието DDE-2

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

Екип

Йорданка Енева

Психолог, логопед
Директор на Терапевтично студио

Член на Дружеството на психолозите в РБ

Член на Американската психологична асоциация

0887 419 312, eneva@therapy.bg

Мая Христова

Логопед, ко-терапевт

0878 709 435
hristova@therapy.bg

Радина Кенарова

Логопед, ко-терапевт

0897 488 335
nikolova@therapy.bg

Яна Атанасова

Психолог, логопед

0899 495 868
georgieva@therapy.bg

От март месец на 2022 година Терапевтично студио е лицензиран доставчик на социални услуги

Информиране и консултиране

Терапия и рехабилитация

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018