ПсихологБезпокои ви ...

Нарушения във функциите на мозъчните полукълба

Нарушения във функциите на мозъчните полукълба

При нарушения на лявата страна на мозъка се наблюдава парализа или пареза на дясната страна на тялото, пълна или частична загуба на езика, спад в бързината на мисловните процеси, смесване на посоките –ляво и дясно, увреда на волевите движения, фрустрация, загуба на дясното зрително поле, невъзможност за обобщаване и генерализиране (пренос на заучено поведение от една към друга ситуация), лоша ориентация в пространството, проблеми в когнитивните процеси (внимание, памет, мислене). Силно изявени са трудностите в говора, писането и четенето. Богатството от думи е редуцирано до главните части на изречението. Отпадат абстрактните понятия и служебните думи (частици, предлози, съюзи), наблюдават се персеверации.

При изключване на лявото полукълбо при десноръки хора превест вземат депресивните емоционални състояния като подтиснатост, тревога, страх, тъга контролирани от дясното полукълбо.

От друга страна изключването или увреждането на дясното полукълбо води до парализа или пареза на лявата страна на тялото, загуба на лявото зрително поле и подсъзнателно игнориране на крайниците от лявата страна. Нарушава се музикалната памет. Трудно се разпознават тонове, мелодии и песни. Поради тази причина интонирането и ритъма на говорене са атипични. Речта е богата, но изобилства от междуметия и служебни думи. Изказът е претрупан, а изреченията дълги с тежка граматична структура. Наблюдават се още нарушена ориентация в пространството, лоша организация във времето, не разпознаване на лицата дори на близки хора. Пациентите трудно разбират прочетеното, имат и проблеми с елементарните сметни операции (събиране, изваждане, умножение, делене). Впечатление прави тромавостта в общата моторика и забавените реакции, лесната отвлекаемост. Смята се, че дясното полукълбо е по-емоционално от лявото. В него се формират главно силните емоции. При функционална дисфункция се наблюдават еуфорични маниакални състояния, които рефлектират върху поведението и самоконтрола. Пациентът изглежда летаргичен. Интересите и мотивацията са силно променени.

Начините за възприемане и интерпретация на информация в двете полукълба са различни. В лявото полукълбо информацията се възприема последователно, докато в дясното едновременно, паралелно.

Подготви: Йорданка Енева

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018