Новини

Липсата на кислород преди раждането води до хиперактивен синдром с дефицит на вниманието, според проучване

Деца, които през вътреутробното развитие са били изложени на исхемична хипоксия, състояние при което до мозъка не достига достатъчно кислород, са с голяма вероятност да развият хиперактивен синдром с дефицит на вниманието, според проучване публикувано в списание Педиатрия.

Въз основа на получените данни се е оформило становището, че определени условия през периода на бременността могат да причинят ХАДВ, както и семейните и генетични фактори.

Учените са проследили връзката между исхемичната хипоксия и ХАДВ.

По данни на Science Daily те са изследвали електронните записи на здравния статус на близо 82 000 деца на пет годишна възраст. Открили са, че пренаталната исхемична хипоксия и конкретно асфиксията при раждане, неонаталният респираторен дистрес синдром и прееклампсията водят до риск от развитието на ХАДВ. Наличието на асфиксия при раждането, например увеличава вероятността от появата на ХАДВ до 26%. Рискът при неонаталният респираторен дистрес синдром достига 47%, а прееклампсията (високо кръвно налягане през бременността) се асоциира с 34% по-висок риск от развитие на ХАДВ. Данните в изследването са идентични за всички раси и етнически групи, според авторите. “Предходни проучвания са установили, че хипоксията през ембрионалното развитие води до значими структурни и функционални увреди на мозъка”, посочва Дариос Гетън MD, PhD (Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation). В неговото изследване се е обособила група с функционални проблеми, включващи ХАДВ дължащи се на хипоксия и исхемия на развиващия се мозък. Учените още са открили връзка между исхемичната хипоксия и ХАДВ най-вече при преждевременно родените бебета, тези със седалищно прилежание и травматично родените (увита пъпна връв и др.). Описаните фактори са значими независимо от контролираната гестационна възраст и останалите потенциални рискови фактори. “Данните ни биха могли да имат значимо клинично приложение. Те биха помогнали на специалистите да идентифицират новородените в риск и биха ги насочили за ранно диагностициране и ранна терапия”, казва Гетън. “Предложението ни е бъдещите изследвания да се съсредоточат около пре и постнаталните фактори, които се асоциират с тежки резултати, каквато е появата на ХАДВ.”

В критичен период от ембрионалното развитие, исхемичната хипоксия може да доведе до загуба на кислород и хранителни вещества от кръвта на майката към кръвообращението на плода. Tака може да се получи недостатъчна доставка на кислород към тъканите и усложнения в кората на главния мозък.

Авторите са на мнение, че хипоксията по време на пренаталното развитие на мозъка води до функционални проблеми, включително ХАДВ. Симптомите включват липса на внимание, импулсивно поведение и/или хиперактивност.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018