ПсихологБезпокои ви ...

Лингвистично развитие 0-12 месеца

Лингвистично развитие

0 – 12 месеца

Всеки родител се тревожи дали детето му ще проговори и кога ще стане това.

В усреднени стойности текстът по-долу описва спецификата на езиковото развитие по възрастови периоди.

От периода на раждането до появата на първите думи етапът се нарича прелингвистичен. Това е времето, през което новороденото се учи как да общува.

0 – 6 месеца

 1. Плачът на бебето е мощно средство за комуникация. Той е рефлекторен отговор на болка, глад и дискомфорт.
 2. Появава се рефлекторната усмивка
 3. Детето започва да реагира на шумове и звуци. Притихва при повишаването на глас и се заслушва. Разпознава добре гласа на човека, който се грижи за него, както и различните емоции в гласовете.
 4. При изпитване на удоволствие се появяват звукове, които наподобяват гукане.
 5. Започва вокалната игра (4 месец). Това е период на експериментиране и подражаване на възрастните. Звуковете те се удължават, удвояват, комбинират по различен начин.
 6. Бебето изпитва радост от слушането на музика. Харесва ритмиката и римите. Движенията съчетани с подходяща мелодия задържат все повече вниманието му.

6 – 9 месеца

 1. След гласните най-напред идват лабиалните преградни звукове (п, б). Преобладават срички от типа (бабабаб, мама, тататат, нана и др.).
 2. Бебето започва по-системно да се заслушва.
 3. Появава се ехолалия – повторение на чутото, макар в случая и само чрез интониране.
 4. Детето разбира името си и някои фрази. Н-р подава ръце, когато му се каже “стани” или “чао-чао”.
 5. Периодът изобилства от звуци, наподобяващи крясъци, гъргорене, ръмжене.

9-12 месеца

 1. Бебето вече осен името си разбира и други думи с висока честота на употреба.
 2. Използва жестове, посочва предмети, търси и установява зрителен контакт.
 3. Пляска с ръце. Упражнява се да улови чутия ритъм. Имитира интонационните модели.
 4. Систематично започва да използва срички, опитвайки се да възпроизведе дума.
 5. Преобладава бърборенето лишено от смисъл или т.нар. "жаргонен етап".
 6. Детето започва да експериментира с моториката на говорните органи , както и с височината и силата на гласа си.
 7. Разбира "Не".
 8. Поява се първата дума.

***При някои деца това може да стане след няколко месеца, дори след 18 месечна възраст.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018