ПсихологКак да помогнем

Оценка на детското развитие

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 (DP-3)

DP-3 позволява оценка на развитието в 5 ключови области:

  • физическо развитие,
  • адаптивно поведение,
  • социално-емоционално развитие,
  • когнитивно развитие и
    езиково (комуникативно) развитие.

DP-3 е подходящ за деца от раждането до 12 години и 11 месеца.

DP-3 дава възможност за оценка на типичното развитие на децата и идентифициране на забавяне в една или повече от оценяваните области.

DP-3 улеснява ранното откриване на аномалии или отклонения в развитието.

DP-3 съдейства за ранно насочване към специалисти за по-детайлно изследване на моториката, зрението, слуха, говора или езика.

DP-3 извежда подробни препоръки към родители и специалисти за бърза компенсация в област с регистриран дефицит или отклонение.

DP-3 е основа в изготвянето на Програми за ранна интервенция. На базата на регистрираните показатели за несформираност на дадено умение в изброените скали, може да получите детайлна информация за помощ и подкрепа на детето.

DP-3 е нов инструмент за оценка на детското развитие в световната практика.

DP-3 e въведен и стандартизиран в България през 2014 година.

Йорданка Енева е сертифициран психолог за използване и приложение на DP-3.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018