ПсихологКак да помогнем

DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Батерията от тестове позволява да се направи оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане.

В нея са включени 8 теста:

  • Пет теста за анализ на процеса четене;
  • Три теста за анализ на процеса писане.

Получените резултати дават информация за актуалното състояние на писането и четенето.

Анализът от данните показва нивата на затруднения и типовете грешки.

Тестът не дава информация за причините на регистрираните отклонения.

За да се установи етиологията на евентуално специфично разстройство в писането и четенето, например, дали се дължи на обучителен фактор, перцептивен или езиков дефицит, зрялост, тестовата батерия се комбинира с други диагностични методики.

Българската стандартизация на DDE-2 е направена при обследване на 514 деца на възраст от 8 до 14 години, от 26 учебни заведения в различни градове на страната.

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018