ПсихологКак да помогнем

Развитие на детския мозък

При раждането мозъкът на бебето съдържа около 100 млрд. неврони. Във вътрутробното развитие невроните достигат трилиони. Те както и синапсите (връзките между тях) са много повече отколкото са нужни. След редица промени през първите години мозъкът елиминира ненужните връзки, особено тези, които се използват рядко или никога. Това означава, че колкото повече стимули (вербални, зрителни, слухови, тактилни) получава новороденото, толкова повече укрепва и се развива невронната мрежа – запазването на самите неврони, изграждането на връзките между тях и цялостната интеграция на постъпващата моторна или сензорна информация в точно определени зони в мозъчната кора. Ако детето не бъде стимулирано от рано синапсите няма да се развият и мозъкът ще остане с по-малко връзки. Ето защо от първите дни е важно как и колко интензивно ще се подкрепя развитието на нервната система, както и какви методи за взаимодействие, средства и играчки ще са в помощ за усъвършенстването на различните модалности. Това налага доброто познаване на етапите за развитие на детския мозък.

Той започва да се формира в утробата, скоро след зачеването. Периодът се нарича пренатален. От ектодермата се образува нервна пластинка, която може да бъде видяна на 16 ден от зачеването. Постепенно тя започва да се удебелява. Средната и част се вдлъбва, а страничните и части се доближават и съединяват. По такъв начин приблизително на 21 ден по цялата гръбна страна на зародиша се образува тръба.

В предния край нервната тръба започва да се издува и образува мозъчно мехурче. Задната част запазва цилиндричния си вид и дава началото на гръбначния мозък. След поредица от прищъпвания на мозъчното мехурче се диференцира главния мозък. Той е разположен в черепната кухина. Към него принадлежат продълговат мозък (разположен в черепната основа, отговарящ за дейности като кръвно налягане, телесна температура и др.), среден мозък (намира се над продълговатия мозък, оказва контрол на моторната дейност, апетита и съня), малък мозък (с място зад продълговатия мозък, отговаря за равновесието и кооординацията на движенията), лимбична система (намира се в централната част на мозъка, контролира емоциите, привързаността и паметта) и кора на главния мозък (т. нар “изпълнителен отдел”, който контролира аналитичната дейност и мисленето, процесът за вземане на решения, разсъжденията, търсенето на причинно-следствени връзки, езиковата компетентност).

До 4-та гестационна седмица повечето зони на мозъка могат да бъдат разпознати в примитивни форми. Виждат се предния, среден и краен мозък, както и зрителните ямки, от които впоследствие ще се развият очите. Към 6 месец ясно очертани са и мозъчните гънки. След раждането мозъкът започва бързо да расте. До една годишна възраст той се удвоява и достига почти 60 % от размера на възрастните. Към 3 години той нараства още и по време на половото съзряване размерът му се изравнява с този на възрастните. Във функционално отношение развитието продължава до 20 годишна възраст.

Кората на главния мозък съдържа 80% от невроните в мозъка. Това е структурата, която се формира последна. Развитието и продължава доста след юношеството.

Различните части и структури на мозъка имат различни функции. След като конструкцията вече е сглобена, по подобие на архитектурна скица, тя може да се допълва и “декорира”. Колкото по-рано се направи това, толкова по-лесно и трайно ще бъде. Ако след години трябва да сложите стена, прозорец или врата усилието ще бъде значително повече, отколкото в началото. Учени твърдят, че мозъкът на три годишното дете е два пъти по-активен от този на студента и многократно повече от мозъка на възрастен човек. Освен гените критични за неговото развитие са опитът и взаимодействието с обкръжението.

Това от което има нужда детето е любов и много грижи, не специално внимание, нито скъпи играчки. Говорене, слушане на музика, пеене, игра и четене са ключовите дейности за изграждането на детския мозък.

Подготви: Йорданка Енева
Източници:
Understanding Brain Development in Young Children, Sean Brotherson, NDSU Extension Service
Neuroscience for Kids, Brain Development

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018