ПсихологКак да помогнем

Защо групите за деца са полезни?

Работа в групи

Многобройни са факторите които влияят върху формирането на емоционалното и социалното развитие при децата.

Възрастовите периоди през които преминават, хората и авторитетите, с които се сблъскват, връстниците, семейството и различните образователни институции, са значими за осъзнаването на децата като индивидуалност, и като част от групата.

Социалните умения, които се усвояват в групата водят до следването на определени правила, норми, ценности и нагласи в ежедневието.

Включването на детето в разнообразни поведенчески модели и ситуации на общуване, му дават възможност да се сблъска отрано с различието, да опознае близкото обкръжение, да се намести сред връстниците и да отстои позициите си.

Важно е детето да попадне в много социални роли, за да:

 • пробва уменията си,
 • да развие мисленето си,
 • да сравнява и анализира,
 • да се противопоставя и конкурира,
 • да експериментира,
 • да фантазира,
 • да разгърне себе си,
 • своя потенциал и сила.

От гледна точка на езиковото и комуникативно развитие, „групите“ в които попада детето (oт ранното детство, но и в училището), се оказват от ключово значение.

За изграждането на ефективна комуникация през тези периоди, се търсят стимули (игри, занимания, участия), които да подкрепят, да поддържат, да насочват, да стимулират и да активизират, да ускоряват процеса.

Общуването в малка група (до 5-7 деца) и/или в голяма (до 20-25 деца) предопределя тази динамика.

С настъпване на осъзнаването на своето „Аз“, детето започва да търси свобода да изразява себе си в групата. Това се случва около 3 годишна възраст.

Точно тогава е важно да му се осигури пространството:

 • да говори,
 • да се показва,
 • да се изявява,
 • а това, както е известно формира адекватна самооценка и добро самочувствие.

Честотата на “ролите” пред аудитория усъвършенстват двустранно процеса комуникация като подобряват от една страна възприемането, разбирането (импресията) на дадена езикова единица (стих, пословица, поговорка, изречение, кратък текст, приказка, урок) и от друга представянето, устната продукция, лекотата на изказа, експресията.

Умението на детето да задава въпроси, да търси и да дава отговори, да изразява мнение още в ранна детска възраст улесняват в бъдеще комуникативността и социалното вграждане на човека в различните екипи. Падат и бариерите в общуването. Страхът от изява пред публика, дори да го има, не е така интензивен и се възприема по-скоро като трепет, а не като “блокаж” на психическата активност.

Езиковото развитие на детето е от съществена значимост, не само в израстването му като личност, индивидуалност, но и като част от общността. Взаимно свързани, тези процеси вървят ръка за ръка. Така, както за езиковото развитие е необходима социална активност, така и за да си част от социалния живот, формите на езика се явяват средство за общуване.

Търсейки различни групови събития или занимания за децата си, им предложете да видят себе си и другите чрез различни форми на вербално представяне.

Автор: Радина Кенарова

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018