ПсихологКак да помогнем

Хемисферна латерализация

Хемисферна латерализация

Лявата и дясната хемисфера изпълняват различни роли по отношение на двигателните, сензорните, перцептивните, когнитивните, езиковите, емоционално-поведенческите и други мозъчни функции.

С терминът “латералност” се обозначава функционалната асиметрия на двете мозъчни полукълба. Макар че работят съвместно и координирано като едно цяло, много функции се осъществяват в по-голяма степен в едното, отколкото в другото полукълбо. Разбира се съществуват изключения, но има функции, които е доказано, че са латерализирани.

Лявото полукълбо отговаря за вербалната комуникация и лингвистичните умения. Тук е съсредоточена обработката на информация, която засяга говора, появата на думи, изречения, писменната форма на речта (писане, четене, разбиране), трупането на научни познания, математически операции, разпознаването, абстрактното мислене, креативността и др. На принципа за реципрочност то контролира дясната ръка и дясната половина на тялото, музикалните способности, мотивацията, финната моторика. Някои учени твърдят, че лявото полукълбо е по-добре развито при жените. По отношение на речта се смята, че то има преобладаваща роля. Научно е доказано, че при десноръките хора езиковите функции са съсредоточени в лявото полукълбо. Макар, че това е вярно и за много от леворъките лица, при тях е по-вероятно речевите функции да са или предимно в дясното полукълбо или разпределени между двете полукълба.

Дясното полукълбо отговаря за невербалната комуникация, глобалното възприемане на нещата “цялото”, собственото тяло, проприоцептивността, ориентацията в пространството, разбирането на текстове, картини, лица. В него е съсредоточена емоционалността, чувствата, въображението, импулсивността, интуитивната преценка на обстоятелства и събития, музикалната чувствителност.

Смята се, че хората с доминиращо ляво полукълбо са хора на науката, познанието, логиката, правилата, практичността и реализма, докато хората с доминиращо дясно полукълбо са хора с по-богато развито въображение, хора на изкуството, риска и чувствата. Вследствие на това как са развити мозъчните полукълба хората имат различни таланти и способности.

Подготви: Йорданка Енева

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018