Новини

ABC Детски център

АВС Детски Център е международен център за деца от две до шест годишна възраст.

Разполага с две комфортни и уютни къщи в сърцето на града - НДК и Лозенец. Приоритетна е работата с дипломатическата общност в страната. Програмата за обучение e изцяло на английски език. Професионален eкип от педагози, фокусиран върху индивидуалните особености на децата е ангажиран с обучението и възпитанието им в съответствие със световните тенденции и стандарти в педагогиката.

Базирана на дългогодишен опит е увереността, че малките деца учат чрез активно и целенасочено взаимодействие на базата на голямо разнообразие от учебни материали и дейности, стимулиращи развитието им.

Програмата е предназначена да помогне на всяко дете да достигне пълния си потенциал на развитие в сигурна среда, която гарантира емоционален, физически, социален, интелектуален и творчески напредък, създава интерес към знанията и гради една стабилна основа на самостоятелност и увереност . Основна задача е децата да развиват ентусиазъм за обучение. Прилага се интегриран подход, ориентиран към детето, който подкрепя културното разнообразие.

Педагозите целят да подхранват желанието на децата да учат, експериментират, играят и да получат независимост. До момента семейства от 22 държави са избирали ABC Център, за да дадат на децата си най-добър старт в живота.

Повече информация може да получите на тел: 02 434 10 82 и 02 434 11 19 или на www.abckinder.org

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018