Новини

Връзка между психичното състояние и поведението на пътя

Младите шофьори, които страдат от депресия или висока тревожност са склонни да поемат рискове по пътя, според проучване проведено от Queensland University of Technology. Резултати са били публикувани в списание Injury Prevention.

От общо 760 шофьори, участвали в изследването, при 8,5% са били открити депресия или тревожност и рисково поведение при каране на кола. По-голямата корелация между измерваните фактори е била установена при жените. При 9,5% от тях е бил регистриран психически дистрес, за разлика от мъжете, които са достигнали едва 6,7%.

“Наличието на депресия, висока тревожност и други форми на дистрес отдавна се свързват с рисковото поведение на юношите, което включва безразборен секс, пристрастяване към наркотици, алкохол, цигари. Целта на новото проучване е да провери дали тази зависимост е типична и за младите шофьори, тъй като рисковото им поведение при шофиране води до увеличаване на катастрофите по пътя.”, казва B. Scott-Parker, ръководител на изследването.

Били са отчетени фактори като скорост на шофиране, закопчаване на предпазните колани, използване на мобилните телефони по време на път и др.

На участниците в проучването е бил направен скрийнинг от лекари и психолози. Идентифицирането на рисковите лица позволява да се вземат специални мерки, които да подобрят психичото им здраве и съответно поведението им по време на път.

Източник: Queensland University of Technology

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018