Новини

Връзка между постпарталната депресия и депресията в детска възраст

Депресия

Постпарталната депресия се появява в първите няколко седмици или месеци след раждането. За много майки с дълбока и продължителна форма, рискът от последващо развитие на заболяването и при детето е голям.

До това заключение са достигнали група британски учени, ръководени от Lynne Murray. Те са установили, че майките страдащи от депресия повлияват и развитието на детето, регистрирайки депресивни епизоди и у него водещи началото си от ранна детска възраст.

Резултатите са били публикувани в издание на Jourmal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) през май, 2011. В статия със заглавие “ Постпарталната депресия и развитието на депресия в потомството до 16 години” авторите съобщават за 100 майки на възраст от 18-42 години. 58 от тях са имали диагноза постпартална депресия, поставена два месеца след раждането, а останалите са били организирани в контролна група –жени не страдащи от депресия.

Майките и техните деца са били оценявани на 18 месеца, 5, 8, 13 и 16 годишна възраст.

Депресията на майките е била установена чрез комбинирано използване на стандартизирани методики за измерване на афективните разстройства и структурираното клинично интервю. На 18 месечна възраст е била изследвана привързаността на бебето към майката чрез отчитане на отговорите на детето при раздяла и при повторно събиране. На 5 и 8 години учените са проследили поведението и емоционалния статус на децата, съотнесен към тяхната психическа издръжливост, а на 16 годишна възраст са предложили стандартизиран въпросник за оценка на афективните разстройства.

Според публикуваните данни учените са установили, че децата на майките страдащи от постпартална/постнатална депресия са със значим риск от развитие на същото заболяване.

Над 40% от децата до 16 годишна възраст са показали депресивна симптоматика, а отчетената средната възраст за начало на депресията при тях е 14 години.

Учените са асоциирали началото на депресията в детска възраст години по-рано с наличието на разстройството на привързаността още при бебетата. По-късно те отново са свързвали депресията с ниската психична издръжливост на 5 и 8 годинишните деца, а съпружеските конфликти и депресията на майката след постнаталния период, с появата на депресия при детето на по-късна възраст.

Авторите подчертават, че “съществуващият риск от развитие на депресия при децата на майки, страдащи от постпартална депресия, налага прилагането на строги превантивни мерки, насочени към откриването и своевременното лечение на това състояние”.

Източник: Murray L. Arteche A, Fearson P, Halligan S, Goodier I, Cooper P. Maternal Postnatal Depression and the Development of Depression of Offspring Up to 16 Years of Age; JAACAP.2011;50(5):460-470

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018