Новини

Обучителните трудности при лица с нарушения в писането и четенето продължават през целия живот, според проучване

Обучителните трудности

Един на всеки пети швед среща затруднения в четенето и писането.

Това е сериозен проблем, който възпрепятства справянето с предизвикателствата на модерния свят. За да бъдат атрактивни на пазара на труда хората учат през целия живот, а човек, който не може да пише и чете ще получи минимална полза от даден курс, тренинг или обучение.

Nadja Carlsson, автор на докторска теза от университета в Готенберг, Швеция е провела интервюта с 56 лица, страдащи от разстройство в писането и четенето. Въпросите са били насочени към описание на трудностите, които те изпитват като възрастни. Участниците е трябвало да отговорят в какви ситуации се появяват проблемите и до какви последици водят.

Според получените резултати лицата с нарушения в писането и четенето срещат трудности основно в три области. Първата е свързана с изискванията на обществото човек да притежаваш определени способности. Респективно тези, които не ги притежават не могат да се включат в него. Втората обхваща опитите на ученика да разреши проблемите си чрез образование и постигане на по-добри резултати. Третата има екзистенциално значение. В нея попада измерването - сравнението на човека с другите и усещането за посредственост.

В приложен аспект това би означавало, че учителите трябва да умеят да избират пътища за постигане на успехи в ученето, въпреки тези проблеми. “От съществено значение е те да бъдат информирани как учениците с нарушения в писането (дисграфия) или с нарушения в четенето (дислексия) възприемат обучителната ситуация. Например учителят може да поднася презентацията си прекалено бързо, да не обяснява съдържанието, смятайки че всеки притежава добри обучителни умения или да не дава ясни инструкции. Учител, който даде абстрактна задача като “моля ви извадете най-важните части от дълъг текст” в такава група ще сбърка, казва Carlsson. “

Всеки притежава потенциал да учи, въпреки тези затруднения. Съществуват и много технически средства, които помагат. Основният проблем е намирането на достатъчно време. Въпреки оказваната подкрепа, ученикът с разстройство в писането и четенето се нуждае от повече време, за да развие своя писмен език.

Според изнесените данни около 20% от жителите на Швеция страдат от трудности в овладяването на писането и четенето, като един на всеки четири от тази група са с дислексия, която обикновено се дължи на неумение за свързване на буквата с нейния звук.

Проблемите в писането и четенето могат да бъдат в резултат на дефицит в краткосрочната памет, трудност в откриването на точната дума, нисък праг на концентрация или невъзможност за разпознаване на абстрактните понятия и символите на писмения език. Етиологията е различна като сред водещите фактори са наследственост, перцептивен и езиков дефицит.

Източник: Medical News Today, University of Gothenburg, Nadja Carlsson

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018