Новини

Психосоциално приспособяване на юношите с цепка на устната и/или небцето

Юношеството е време изпълнено с предизикателства във връзка със социалното и психическо развитие на детето. За младежите с цепка на устната и/или небцето тези предизвикателства могат да бъдат значително по-големи, поради преживените оперативни интервенции в лицево-челюстната област. Ето защо семействата им отрано трябва да бъдат подготвени за този период.

В статия от януари, 2011 година, която е била публикувана в Cleft Palate Craniofacial Journal, се съобщава за изследване на юноши с цепка на устната и/или небцето на възраст между 11 и 16 години и техните майки.

Предварителното проучване, провеждано чрез електронна кореспонденция, е имало за цел не само да изолира факторите за приспособяване на юношите, но и да определи връзката между всеки един от членовете на семейството. Социалният опит е бил основният фактор за приспособяване на юношите. Негативните преживявания са въздействали отрицателно върху приспособяването. Нарушенията в говора, в частност невъзможността да бъдеш разбран и добрият външен вид са били сред най-значимите фактори, които са определяли психосоциално функциониране на тези млади хора. При мъжете, предпочели социална изолация и затваряне във себе си са били регистрирани по-ниски нива на приспособимост.

При майките лошото приспособяване е било в пряка връзка с лошото приспособяване на юношата. Майките съобщават, че са преминали през стратегии за спрявяне като самообвинение, гняв, яд и чак тогава приемане на реалността. Когато тези фактори са известни от по-рано родителите могат да потърсят групи за подкрепа. Препоръчва се да потърсят и специалисти, които ще им предложат програми за редукция на тревожността, увеличаване на доверието и самоуважението, насърчаване на гъвкавостта на мислене и действие, както и методи подпомагащи възвръщането на контрола над ситуацията и оказващи положително влияние върху развитието и приспособяването на тяхното дете.

Източник: Medical News Today, Allen Press Publishing Services

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018