Новини

Български неправителствени организации – обединени в искането си за въвеждане на ранен скрийнинг за аутизъм

Да бъде създадена Национална програма за изравняване шансовете за достоен живот на хората с генерализирани разстройства в развитието – този апел към институциите отправиха на пресконференция вчера представители на няколко неправителствени организации, отскоро обединени в неформално Гражданско движение “Помощ за лица с проблеми в развитието”. “Имаме идеи за промени и се надяваме да бъдем чути, но сме наясно, че реални резултати ще има само когато успеем да постигнем синхрон между специалисти, общност и общественост”, посочи координаторът на инициативата Милена Кънчева. Тя представи част от намеренията на организацията, като уточни, че е необходима стратегия на държавно ниво, за да бъде гарантиран равнопоставен достъп до услуги и помощ на всички деца и възрастни с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието. Създаването на ресурсни центрове, дневни центрове и защитени жилища е важен компонент от тези мерки, смятат още от организацията. Оттам припомниха, че ако преди години световните статистики са доказвали наличие на разстройство от аутистичния спектър при 1 от всеки 150 деца, днес съотношението вече е 1 на 100 и това се дължи на все по-ранното разпознаване на тези състояния. По обобщени данни честотата на този вид разстройства (за деца и възрастни) в световен мащаб е относително постоянна и се движи около 6 на 1000. Около 1-2 на 1000 е честотата на типичния аутизъм, който се диагностицира рано след раждането; 3,7 на 1000 е делът на нетипчните аутистични разстройства, при които диагностиката е затруднена; 0,6 на 1000 са случаите със синдром на Аспергер, който също попада в тази група отклонения.

“Ранната интензивна интервенция е ключова за пълноценното вграждане на личността с подобни проблеми в социалния живот, навреме диагностицирани и адекватно подпомогнати тези деца биха могли да се образоват и включат в подходяща трудова дейност по-късно, подобна подкрепа е много полезна и за възрастните аутисти”, допълни д-р Маргарита Станкова, лекар психиатър и преподавател в Нов български университет. Според нея е изключително важно да намери обществен отзвук предложението на сдружението да бъде въведен задължителен стандартизиран скрининг – тест за родители, който да бъде предоставен на личните лекари и педиатрите. По този начин, според специалистите, работещи в областта на аутистичните разстройства ще се създаде реална възможност медиците да прилагат теста още съвсем рано, след навършването на 3-месечна възраст на детото. Това, по тяхно мнение, може да бъде един от факторите за навременна диагностика и насочване към адекватна помощ при необходимост. “В момента се превеждат различни методики за провеждане на тест, прилагани по света, които се основават на определени ранни и чувствителни маркери за отклонение”, уточни д-р Станкова и добави, че целта на екипа от НБУ е да ги адаптира към особеностите на българската популация и в готов вид да ги предостави за ползване от лекарите.

Очакваме рационални идеи и предложения, посочиха от “Помощ на лица с проблеми в развитието” и апелираха за подкрепа и съпричастност от медиите и обществото. Амбициите на организацията са да реализира различни инициативи не само в София, но и в страната – първите покани за съвместна работа са дошли от Варна и Добрич.

В новото неформално обединение членуват Сдружение “Национален център за помощ на деца страдащи от аутизъм”, Фондация “Различните в реалния свят”, Сдружение “Център за развитие и обучение на деца и юноши “Разковниче”, Сдружение “Асоциация Аутизъм”, “Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър”, Сдружение “Родителско настоятелство 112 - София” и Родителски кооператив “Приказен дом”.

Източник: zdrave.net, Невена Попова

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018