Новини

Бащи с постродилна депресия

Депресия

Над 10% от бащите страдат от пренатална и постродилна депресия, с пик между третия и шестия месец след раждането, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван в списание Journal of the American Medical Association (1).

Според изследователите, постпарталната депресия при мъжете „се оказва значим здравен проблем”. До момента честотата, рисковите фактори и последствията на постродилната депресия при бащите не са достатъчно проучени. Тази патология е пренебрегвана предвид вниманието, което е фокусирано върху постпарталната депресия при жените.

Между 10 и 30% от жените имат депресия след раждане, което се отразява неблагоприятно върху семейната среда и върху развитието на детето, напомнят изследователите. Целта на тяхното проучване е била да установи дали има връзка между майчината и бащината депресия и дали те могат да се разглеждат като две страни на една фамилна система.

Авторите са анализирали данните от 43 клинични изследвания, преобладаващата част от които са проведени след 2004 година. Включени са повече от 28 000 мъже на възраст над 18 години.

Честотата на постпарталната деперсия при мъжете е оценена на 10.4%, като пикът на разстройството е между третия и шестия месец след раждането, когато достига 25.6%. Най-ниски нива са отчетени през първите три месеца след раждането – 7.7%.

Проучванията, проведени в САЩ, показват по-висока честота на постпарталната депресия при мъжете -14.1%, съпоставена с тези в другите страни, където е 8.2%. Установена е положителна корелация между майчината и бащината депресия (r=0.308; 95% CI, 0.228-0.384).

Според изследователите, при диагностициране на разстройството при единия родител е необходимо да се проведе скрининг и при другия, като терапевтичните интервенции трябва да са насочени към семейната двойка като цяло, а не само към единия партньор.

Ново проучване ще проследи семейства от началото на бременността до шестия месец след раждането, за да установи по какъв начин депресията се отразява върху взаимоотношенията вътре в двойката, както и върху развитието на детето в кърмаческия период. (КД)

Източник: MD
по Paulson J., Bazemore S. Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression: A meta-analysis. JAMA 2010; 303: 1961-1969 http://jama.ama-assn.org

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018