Новини

С цел гарантиране на ефективна и бърза терапия “Терапевтично студио” разширява дейността си като предлага – СПОРТ.

Спортът като част от общата терапевтична програма е подходящ за:

  • стимулиране на психомоториката при деца;
  • разстройства в детското развитие;
  • забавено и/или специфично езиково развитие;
  • когнитивен дефицит;
  • хиперактивен синдром;
  • специфични обучителни трудности, изразяващи се в бавен темп на овладяване на писането, четенето и смятането.

При висока тревожност, депресивни състояния или преживяване на травмиращо психиката събитие, екипът ни, ще ви предложи комбинирана терапевтична програма. Индивидуално разработена, съчетаваща психотерапията и спорта, ефективни и доказани в практиката методи за справяне с житейските кризи.

Освен при нас повече информация може да получите в
ЗАЛАТА ЗА СПОРТ И ТАНЦИ,
с детски кът и креативна работилница на адрес:
THE HALL
бул. Александър Малинов 51
Младост 3
www.bgzalata.bg

Всички права запазени | ©tm-studio | 2018